Lane Smith

Lane Smith – celým menom Walter Lane Smith III., narodený 29.4.1936, známy predovšetkým z televízneho seriálu Lois and Clark – The new adventures of Superman. 13.6.2005 podľahol chorobe zvanej amyotropná laterálna skleróza vo veku 69 rokov.

  1. Väznica