Haley Joel Osment

Haley Joel Osment – americký herec, narodený 10.4.1988, známy z filmov ako Forrest Gump, The sixth sence alebo A. I. – Artificial intelligence.

  1. A. I. – Umelá inteligencia