William Hurt

William Hurt – celým menom William M. Hurt, americký herec, narodený 20.3.1950, známy z filmov ako A history of violence a A. I. – Artificial Intelligence.

  1. A. I. – Umelá inteligencia