Nona Gaye

Nona Gaye – celým menom Nona Marvisa Gaye, americká speváčka, herečka a modelka, narodená 4.9.1974, známa z filmovej série Matrix.

  1. xXx II. – Nová dimenzia