Kumar Pallana

Kumar Pallana – celým menom Kumar Valavhadas Pallana, indický herec, narodený 23.12.1918, známy z filmu The terminal.

  1. Terminál