Oscar Isaac

Oscar Isaac – celým menom Oscar Isaac Hernández, guatemalský herec, narodený 5.1.1980, známy z filmov ako Agora alebo Robin Hood.

  1. Agora