Joseph Fiennes

Joseph Fiennes – celým menom Joseph Alberic Twisleton-Wykeham-Fiennes, britský herec, narodený 27.5.1970, známy z filmov ako Shakespeare in love alebo Enemy at the gates.

  1. Darwinove ceny