Patricia Arquette

Patricia Arquette – celým menom Patricia T. Arquette, americká herečka a režisérka, narodená 8.4.1968.

  1. Malý Nicky – Satan junior