Angela Bettis

Angela Bettis – celým menom Angela Marie Bettis, americká herečka, režisérka a filmová producentka, narodená 9.1.1973, známa z filmoc ako May alebo Girl, interrupted.

  1. Narušenie