Per Ragnar

Per Ragnar – celým menom Per-Erik Ragnar, švédsky herec, režisér a spisovateľ, narodený 29.5.1941.

  1. Nech vojde ten pravý