Luis Guzmán

Luis Guzmán – portorický herec, narodený 1.1.1956, známy z filmov ako Traffic alebo Salton sea.

  1. Salton sea