Deborah Kara Unger

Deborah Kara Unger – kanadská herečka, narodená 12.5.1966, známa z filmov ako The game alebo Salton sea.

  1. Salton sea