Aaron Johnson

Aaron Johnson – celým menom Aaron Perry Johnson, britský herec, narodený 13.6.1990, známy predovšetkým z filmu Kick-ass.

  1. Kick-ass