Sean Bean

Sean Bean – celým menom Shaun Mark „Sean“ Bean, britský herec, narodený 14.4.1959, známy predovšetkým z filmovej série The lord of the rings.

  1. Čierna smrť