Bernie Mac

Bernie Mac – celým menom Bernard Jeffrey McCullough, americký herec narodený 5.10.1957, 9.8.2008 podlieha autoimunitnej chorobe sarkoidóze.

  1. Dannyho trinástka
  2. Dannyho dvanástka
  3. Dannyho jedenástka