Eddie Jemison

Eddie Jemison – celým menom Edward F. „Eddie“ Jemison, americký herec, jeho dátum narodenia nie je verejne známy, predpokladaný rok narodenia je 1963 alebo 1964.

  1. Dannyho trinástka
  2. Dannyho dvanástka
  3. Dannyho jedenástka