Kate Winslet

Kate Winslet – celým menom Kate Elizabeth Winslet, britská herečka, narodená 5.10.1975, známa predovšetkým z filmu Titanic, ale aj iných filmov ako Revolutionary road, The reader, Eternal sunshine of the spotless mind alebo Finding neverland.

  1. Predčítač