William Daniels

William Daniels – celým menom William David Daniels, americký herec, narodený 31.3.1927, známy predovšetkým nahovorením hlasu pre KITT (Knight Industries Two Thousand) v televíznom seriály Knight rider.

  1. Pohľad spoločnosti Parallax