Jason Bateman

Jason Bateman – celým menom Jason Kent Bateman, americký herec, narodený 14.1.1969, známy z filmov ako The ex, Juno alebo Hancock.

  1. Paul
  2. Predám šéfa