Do Thi Hai Yen

Do Thi Hai Yen – vietnamská herečka, narodená 1.10.1982, známa z filmov ako The quiet american alebo The vertical ray of the sun.

  1. Tichý američan