Charles Bronson

Charles Bronson – vlastným menom Charles Dennis Buchinsky, americký herec, narodený 3.11.1921, známy z filmov ako Once upon a time in the west alebo The magnificent seven. V starobe trpel alzheimerovou chorobou, zomrel na pneumoniu 30.8.2003 vo veku 81 rokov.

  1. Vtedy na západe