Hume Cronyn

Hume Cronyn – celým menom Hume Blake Cronyn, kanadský herec, narodený 18.7.1911, známy z filmovej série Cocoon. 15.6.2003 zomiera vo veku 91 rokov na rakovinu prostaty.

  1. Záhadné mušle II. – Návrat
  2. Záhadné mušle