Max Von Sydow

Max von Sydow – celým menom Carl Adolf von Sydow, švédsky herec narodený 10.4.1929, známy z mnohých filmov ako napríklad Minority report, Dune alebo Shutter island.

  1. Tri dni Kondora
  2. Duna
  3. Solomon Kane