Jane Curtin

Jane Curtin – celým menom Jane Therese Curtin, americká herečka, narodená 6.9.1947.

  1. Šišaté hlavy v New Yorku