Kevin Bacon

Kevin Bacon – celým menom Kevin Norwood Bacon, americký herec, narodený 8.7.1958, známy z filmu Mystic river.

  1. Tajomná rieka