Richard Burton

Richard Burton – Britský herec, narodený 10.11.1925, známy z filmu Where eagles dare. Zomrel 5.8.1984 na krvácanie do mozgu vo veku 58 rokov.

  1. Kam orli nelietajú