Laurence Olivier

Laurence Olivier – celým menom Laurence Kerr Olivier, britský herec a režisér, narodený 22.5.1907. Zomrel 11.7.1989 vo veku 82 rokov.

  1. Maratónec