feb 252011
 

Po vzniku Rímskej ríše sa vzdelanosť z Atén premiestnila do Alexandrie. Je rok 391 po Kristovi. V mestskej knižnici, kde sa nachádzajú zvitky s múdrosťou antického sveta, učí svojich žiakov základom filozofie a astronómie Hypatia. V tom čase v Alexandrii vypuknú náboženské nepokoje, spočívajúce asi v tom, že Gréci sú polyteisti (veria vo viacerých Bohov) a kresťanstvo hlása monoteizmus. Kresťania ovládaní fanatickým vodcom sa pokúsia napadnúť knižnicu, ktorú sa Gréci rozhodnú uchrániť. Nakoniec po krvavom konflikte rozhodne rímsky konzul tak, že Gréci musia odísť a kresťania si môžu robiť s knižnicou to, čo uznajú za vhodné. Kresťania vtrhnú do knižnice a zničia všetky zvitky, pretože ich obsah nie je v súlade s ich vierou. Hypatia, ako Grékyňa vlastní jedného otroka, ktorý je zmietaný medzi otroctvom, ktoré mu ponúka byť stále so svojou pani, ktorú zbožňuje a slobodou, ktorú mu ponúka kresťanstvo. Hypatia mu daruje slobodu, on sa pripojí na stranu kresťanov. Hypatia je pred fanatickými kresťanmi chránená svojim bývalým žiakom, ktorý je taktiež do nej zamilovaný a zastáva funkciu rímskeho konzula v Alexandrii. Toho však kresťania pritlačia k múru a má za úlohu nechať Hypatiu pokrstiť. Tá to samozrejme odmietne, zradila by tým vieru v svoje ideály a pokračuje vo svojom vedeckom bádaní. Práve ona zistí a dokáže, že Zem a ostané nebeské telesá sa pohybujú po elipse, nie v kruhu. Nakoniec je Hypatia zradená najbližšími a vydaná do rúk kresťanov, ktorí ju ukameňujú. Ich hlavný vodca Cyril ne neskôr vyhlásený za svätého… Tak to je zhruba celá dejová línia, neopisujem dopodrobna, pretože film je plný náhlych zvratov. Nemusím pripomínať, že ide o spracovanie skutočnej udalosti a Alexandrijská knižnica obsahovala toľko vedomosti, že keby nebola zničená, tak by podľa určitých predpokladov, dnešná veda a medicína bola približne sto rokov popredu voči tomu na akej úrovni je dnes. Preto by som chcel upozorniť na to, že kresťanstvo neprinieslo iba dobré veci pre dnešnú dobu, a hoci nepočítam upaľovanie bosoriek a celý stredovek, tak aj okrem toho nám veľa vzalo. Film jednoznačne odporúčam. 😉

[suffusion-the-author]

[suffusion-the-author display='description']