apr 112011
 

Každopádne zaujímavý filmový počin. Vo film ebola použitá zvláštna technika zobrazovania hercov, výsledný efekt vyzerá tak, akoby bol normálny obraz pretransformovaný cez nejaké špeciálne filtre a tak naberá pseudokomixové prvky. Máme vlastne dojem, akoby ste sa pozerali na rozanimovaný narozprávaný vektorový komix. Nápad zobrazovania robí z tohto film nevšednú vec. Po pozretí celého filmu si však poviete, že to nestačí, pretože príbeh je nudný po celý čas. Jedine rozuzlenie je zaujímavé, ale to je posledných desať minút. Celý príbeh je príbehom policajta, ktorý sa mal za úlohu infiltrovať medzi drogových dílerov a sám začal brať špeciálne drogy. Policajt pracuje v úplnom utajení tak, ako aj jeho šéf. Majú na sebe špeciálne obleky, ktoré kombinujú digitalizované fotografie nespočetného množstva ľudí a príslušné časti týchto fotografií behajú a dynamicky sa menia v príslušných častiach tela na ktorom je oblek oblečený. Tým pádom nie je ani jedna z pôvodných častí tela viditeľná a policajt môže pracovať v utajení. Toto je taktiež dobrý nápad, ktorý by sa dal určite lepšie rozpracovať. Ale k deju. Náš policajt je nastražený oddelením a predurčený na to, aby sa z neho stala troska. Takéto trosky spoločnosť na výrobu špeciálnych drog posiela na plantáže na ktorých pestujú rastlinu z ktorej drogu vyrábajú. Celou pointou je to, že keď sa na takúto plantáž naš tajný – z drogy úplne vymletý policajt dostane, musí si spomenúť kým vlastne je a kontaktovať svojich kolegov… Ako celkom dobrý námet, ktorý som iba veľmi stručne opísal, ale myslím, že spracovanie je dosť slabé. Odporúčam pozrieť iba kvôli nevšednému zobrazovaniu obrazu. Inak je to iba zabíjanie času. :choler:

[suffusion-the-author]

[suffusion-the-author display='description']