Documentary

Documentary – Hlavnou zložkou filmu je priblíženie nejakej reálnej skutočnosti divákom, jedná sa o reálne zábery, preto filmy tohto žánru plnia aj náučnú funkciu.

  1. Piko
  2. Holocaust – Odhalené koncentračné tábory
  3. Osadné
  4. Koniec Ameriky
  5. Bitka o Černobyl
  6. Černobyl – Život v mŕtvej zóne
  7. Global metal
  8. Anvil